Overborgmesteren på besøg

Overborgmeste Sophie Hæstorp Andersen og medlem af borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne Jonas Bjørn var på besøg i havnene d. 7. marts for ved selvsyn at se hvor fantastisk og underfundigt et sted fiskerhavnen er.

De var her selvfølgelig på grund af det måske kommende byggeri på Stejlepladsen som vi stadig prøver at få stoppet, eller i det mindste ændret, så vi kan bevare havnens særlige karakter.

De virkede som om de havde sympati for vores argumenter, men nu må vi se hvor sagen ender.

Sophie Hæstorp
Sophie Hæstorp Andersn og Jonas Bjørn på besøg i havnen