Bådplads

Indmeldelsesprocedure:

A-medlemskab (en person der ejer en båd):

Indmeldelses bidrag: kr 2000 (engangsbeløb- refunderes ikke)
Årlige kontingent: kr 2000
Bådpladsbidrag: kr 5000 (engangsbeløb- refunderes ikke)
Nøglebrik til huset: kr200

Kontingent opkræves om foråret, pladsleje om efteråret forud

El opkræves løbende til dagspriser p.t. kr.2,15 (kan variere fr år til år og er altid bagud)

B-Medlemskab (en person som ikke ejer en båd, men vil have en tilknytning til WEST og klubhuset):

Indmeldings bidrag: kr 2000 (engangs beløb- refunderes ikke)
Årligt kontingent: kr 600

Havnemedlemskab (Personer der ønsker at bruge slyngelstuen)
Årligt kontigent inkl. nøgle: kr 500

For fastliggere, hvor det drejer sig om flere mennesker, skal de være mindst et A-medlem, og resten skal være B-medlemmer.

Ved salg af båd (A-medlem) kan man overgå til B-medlemskab og senere genoptage A-medlemskab uden yderligere indmeldelsesbidrag.

Bådplads:
Jolle op til 16 fod: kr 1500 p.a. på jollebroen
Båd almindelig: kr.100 pr m2 (længde x bredde x 100kr)

Ingen medlemmer ejer deres plads, den tilhøre klubben i MK WEST.

Ved salg af både i WEST vil pladsen ikke overgå til den nye ejer. Den nye ejer er velkommen til at søge om optagelse i WEST på lige fod med alle andre. Bestyrelsen i WEST er i deres gode ret til at afvise en solgt båd i klubben, hvis denne ikke er i yachtmæssig stand.