Bådplads

Bådplads og indmeldelsesprocedure.

A-medlemskab (en person der ejer en båd):

Indmeldelses bidrag: kr 2000 (engangsbeløb- refunderes ikke)
Årlige kontingent: kr 2500
Bådpladsbidrag: kr 5000 (engangsbeløb- refunderes ikke)
Nøglebrik til huset: kr 200
Kontingent opkræves om foråret, pladsleje om efteråret forud
El opkræves løbende til dagspriser og er altid bagud.

B-Medlemskab (en person som ikke ejer en båd, men vil have en tilknytning til WEST og klubhuset):

Indmeldings bidrag: kr 2000 (engangs beløb- refunderes ikke)
Årligt kontingent: kr 1000
For fastliggere, hvor det drejer sig om flere mennesker, skal de være mindst et A-medlem, og resten skal være B-medlemmer.
Ved salg af båd (A-medlem) kan man overgå til B-medlemskab og senere genoptage A-medlemskab uden yderligere indmeldelsesbidrag.

Bådplads:

Jolle op til 16 fod: kr 1500 p.a. på jollebroen
Båd almindelig: kr.115 pr m2 (længde x bredde x 115kr)
Ingen medlemmer ejer deres plads, den tilhøre klubben MK WEST.
Ved salg af både i WEST vil pladsen ikke overgå til den nye ejer. Den nye ejer er velkommen til at søge om optagelse i WEST på lige fod med alle andre. Bestyrelsen i WEST er i deres gode ret til at afvise en solgt båd i klubben.

Ansøgning om medlemsskab

Hvis du gerne vil være medlem er der følgende procedure:

  • Udfyld et ansøgningsskema, print det ud og aflever det i bestyrelseslokalet eller læg det i vores postkasse som er på siden af klubhuset.
  • Ved hvert bestyrelsesmøde gennemgår vi ansøgninger og pladser, og hvis du er blevet optaget som medlem vil du få besked kort efter mødet. Du kan se i kalenderen hvornår der er bestyrelsesmøde.
  • Hvis du er blevet optaget som medlem på et bestyrelsesmøde skal du indbetale et beløb svarende til indmeldelsesbidrag og kontingent hvis du vil være B-medlem, og indmeldelsesbidrag, kontingent, pladsleje, samt bådpladsbidrag hvis du vil være A-medlem.
  • Når du har betalt bliver din ansøgning, jvf. vores vedtægter, hængt op i klubben i 3 uger så andre medlemmer har mulighed for at gøre indsigelser.
  • Såfremt der ikke er nogen indsigelser, hvilket der sjældent er, er du fuldgyldigt medlem, og vi ønsker dig velkommen!

Du kan downloads ansøgninsskemaet her: Ny-Optagelsesbegæring-2022
Husk at vedhæfte et billede af din båd hvis du søger om A-medlemsskab!
Vi modtager ikke digitale ansøgninger.