lænsepumpen04

Lænsepumpen søger ny Radaktør !

Den korte  version

MKWest er stiftet d. 19. april 1933.
Stiftelsen var et resultat efter langvarige
forhandlinger med sejlforeningen Enigheden af 1887,
 som bestod af sejlbåde og motorbåde.

Sejlerne syntes at motorbådene var for støjende og lugtede,
så der var enighed om at dele klubben i to klubber.
 
Efter mange år på Molestien 2 blev klubben eksproprieret
af Øresundsselskabet.

 Efter flere år som hjemløse, hvor de resterende 36 medlemmer af en medlemsskare på 200, lykkedes det at etablere os i vores dejlige nye klubhus.
 
Klubhuset og klubben drives alene af medlemmernes
midler.
 
Kilde taget fra Lænsepumpen